Read More
Blogs

เปลี่ยน WordPress 5.0 ใช้งาน Classic Editor

ถ้าเราต้องการจะใช้ Classic Editor แบบเดิมด้วย เราต้องทำยังไง ทางผู้พัฒนา Wordpress ยังมีทางเลือกให้เรา วันนี้ผมเลยจะมาบอกการปรับให้เราสามารถใช้รูปแบบ Classic Editor เหมือนเดิม เราสามารถติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติม

Read more