Hospital

ออกแบบเว็บโรงพยาบาล

UI

เปลี่ยนแนวความคิดเว็บราชการแบบเดิมๆ ออบแบบเว็บให้รองรับ Responsive เพื่อตอบสนองอัลกอลิทึมใหม่ของ  Google  ที่ Google จะให้เว็บที่ รองรับ Responsive ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ ก่อนเว็บที่ไม่รองรับ Responsive เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนที่กำลังจะมองหาที่จะสร้างเว็บไซต์ เป็นอีกข้อในการสนับสนุนการตัดสินใจ

Hospital

Project Description

สำหรับเว็บนี้เป็นเว็บราชการจัดทำหให้  โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยโปรเจคนี้จะเป็นการทำเว็บให้รองรับสองภาษา  และรองรับ Responsive

Project Details

  • Client

    Hospital Themes

  • Skills

    • Photography
    • Wordpress
Live Preview

comments