ตัวอย่างผลงาน

Our Product Portfolio

วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในลักษณะสหวิทยาการที่ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการ
Dental Clinic
เว็บไซต์บริการคลินิค ก้าวทันและก้าวล้ำความนำสมัยทางเทคนิคความงามในรูปแบบใหม่ๆ  พร้อมบริการจองนัดออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการจะนัดพบแพทย์ ล่วงหน้า
Dashboard Dental Clinic
ผมได้รับการติดต่อเพื่อให้ พัฒนาระบบจัดการคลีนิคทำฟัน สำหรับการทำงานที่เป็นระบบของคุณหมอ และพนักงาน โดยผมออกแบบโดยใช้ WordPress เป็นระบบหลังบ้าน
Whizdomcenter
สวัสดีครับสำหรับปัจจุบันการเรียนการสอน ออนไลน์ เป็นที่นิยม อย่างมาก ในยุคที่ อินเตอร์เน็ต มีเข้าถึง และ ผมได้รับการติดต่อ จากสถาบัน กวดวิชา Whizdomcenter
EchoVE
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแอปพลิเคชั่น EchoVE
Civil Engineering
สวัสดีครับ สำหรับโปรเจคนี้ผมได้รับการติดต่อ จาก บริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริง ในประเทศไทย ที่ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การสร้างโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Play Communications
เว็บไซต์นี้ได้รับการติดต่อ จากบริษัท Play Communications agency, creating outstanding work and deliver the best solutions for our clients ที่ประชาสัมพันธ์ ทั้งสือ ดิจิตอล และ สิงพิมพ์
Hospital
เปลี่ยนแนวความคิดเว็บราชการแบบเดิมๆ ออบแบบเว็บให้รองรับ Responsive เพื่อตอบสนองอัลกอลิทึมใหม่ของ  Google  ที่ Google จะให้เว็บที่ รองรับ Responsive และทันสมัยมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีชีวิต
สำหรับระบบนี้ถูกพัฒนาเป็น ระบบ  Panorama  360 องศา ที่สามารถ เดิน ได้ เสมือน จริง รองรับ การแสดงผลบนโมบาย ฟังก์ชั่น Gyroscope sensor เมื่อเราขยับมือถือ มุมมองจะเปลี่ยนตามแกน  X  และ Y
JODBUSH