Read More
portfolio

Dental Clinic

เว็บไซต์บริการคลินิค ก้าวทันและก้าวล้ำความนำสมัยทางเทคนิคความงามในรูปแบบใหม่ๆ  พร้อมบริการจองนัดออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการจะนัดพบแพทย์ ล่วงหน้า

Read more

Read More
portfolio

Dental Station

ผมได้รับการติดต่อเพื่อให้ พัฒนาระบบจัดการคลีนิคทำฟัน สำหรับการทำงานที่เป็นระบบของคุณหมอ และพนักงาน โดยผมออกแบบโดยใช้ Wordpress เป็นระบบหลังบ้าน

Read more

Read More
portfolio

Whizdomcenter

สวัสดีครับสำหรับปัจจุบันการเรียนการสอน ออนไลน์ เป็นที่นิยม อย่างมาก ในยุคที่ อินเตอร์เน็ต มีเข้าถึง และ ผมได้รับการติดต่อ จากสถาบัน กวดวิชา Whizdomcenter เพื่อพัฒนาเว็บไซต์

Read more

Read More
portfolio

EchoVE

แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแอปพลิเคชั่น EchoVE

Read more

Read More
portfolio

Civil Engineering

สวัสดีครับ สำหรับโปรเจคนี้ผมได้รับการติดต่อ จาก บริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริง ในประเทศไทย ที่ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การสร้างโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Read more

12