Download

แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแอปพลิเคชั่น EchoVE พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะกว่า 130 บทเรียน ครอบคลุมทุกประเภทวิชาสายอาชีพ ซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอพฯ ที่ดีที่สุด

เข้าถึงวีดีโอบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

EchoVE

แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอาชีวะ และประชาชนทั่วไป บทเรียนได้รับการออกแบบตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ฝึกฝนผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ

พูด

ฝึกภาษาได้แบบไม่ต้องกลัวผิด
ผ่านระบบฟีคแบค 5 ระดับ ที่สามารถประเมินผลได้ว่าพูดหรอออกเสียงได้ชัดเจนหรือไม่ เหมือนฝึกฝนกับเจ้าของภาษา

เขียน

ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนผ่านการทำแบบฝึกหัด ทั้งการพูดและการเขียน จากประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้งานฟรี

Echo VE แอปพลิเคชั่นสำหรับนักเรียนอาชีวะ และประชาชนทั่วไป สามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ Adroid และ IOS

ฟังก์ชั่นพิเศษ

Roe Play ระบบพิเศษ ที่ช่วยจำลองสถานการณ์ และสร้างบทบาทสมมุติ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อื่นๆ

แอพพลิเคชั่นเอคโค่วี (EchoVE) แบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ - หมวดสาขาเฉพาะทาง 9 หมวด แบ่งตามสาขาวิชา คือ อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม, คหกรรม, เกษตรกรรม, ประมง, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - หมวดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1 หมวด

วิธีการการใช้งาน

สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง ซึ่งการเข้าใช้งานต้องมีการสมัครลงทะเบียนกันเสียก่อน ซึ่งคนไทยสามารถสมัครได้ฟรีครับ และการใช้งานแอพฯ ตัวนี้จะมีการดาวน์โหลดวีดีโอบทเรียนตอนใหม่เป็นระยะๆ ทำให้ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการดาวน์โหลดวีดีโอ และกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดฟังก์ชั่นการอัพเดทอัตโนมัติ เพื่อให้แอพฯ มีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และแอพฯ สอนภาษาอังกฤษดีๆ แบบนี้ เขาให้ใช้งานฟรีทั้งบนระบบ Android และ iOS ครับ

ที่มาของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการสื่อสาร เนื้อหาประกอบไปด้วย 9 ประเภทวิชาได้แก่ เกษตรกรรม , คหกรรม , เทคโนโลยีสารสนเทศ , การสื่อสาร , เกษตร ประมงพาณิชยกรรม , ศิลปกรรม , อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โครงการนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการ ใน 5 ภาค 10 รุ่นๆ ละ 200 คนรวมทั้งหมด 2,000 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมออกไปยังสถานศึกษาระดับอาชีวะทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวะ
ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561 กว่า 130,000 คน

คามคิดสร้างสรรค์ คือทักษะที่จำเป็น

คามคิดสร้างสรรค์ คือทักษะที่จำเป็น

เราอยู่ในโลกที่ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากลักษณะของงานทุกวันนี้ ต้องการคนที่มีทักษะการคิดมากกว่าเดิม สังคมที่เปลี่ยนไปต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่ผ่านมา ประเทศที่ขาดคนคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาได้ช้า ส่วนประเทศที่มีคนคิดสร้างสรรค์จำนวนมากจะมีการคิดค้นนวัตกรรมขายความคิด  นำรายได้มาพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
10  อาชีพอาชีวะ รับมือ AEC

10 อาชีพอาชีวะ รับมือ AEC

สอศ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน เช่น บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเปิดสอนใน 5 วิทยาลัย เมื่อจบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิค ช่างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ำมัน
5 เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้จำได้อย่างรวดเร็วและใช้ได้จริง

5 เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้จำได้อย่างรวดเร็วและใช้ได้จริง

เคยใช่ไหมในหลายๆครั้งที่คุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นข่าว หนังสือเรียน หรือแม้แต่ฟังหรือดูวิดีโอต่างๆจากต่างประเทศแล้วไม่รู้ความหมายของคำศัพท์หรือจำคำศัพท์เหล่านั้นไม่ได้ปัญหาการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้จริง

แอปพลิเคชั่น EchoVE

นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมการสาธิตการทดลองการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVE ในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านระบบแอปพลิเคชั่น EchoVE และได้ร่วมรับชมการสาธิตการสั่งการคำสั่งด้วยภาษาอังกฤษผ่านหุ่นยนต์ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนการจัดทำแอปพลิเคชั่น EchoVE ดังกล่าวว่า เพื่อจะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ และครูอาจารย์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ โดยยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

สอบถามการใช้งาน